Вход за взискатели
Цели и предимства


    Изпълнителният процес замества доброволното изпълнение, като неговата функция е да удовлетвори съдебно признатото право на кредитора (взискател) и да погаси задължението на длъжника.
    Нашата цел е да действаме бързо, ефективно, прозрачно и законно при изпълнението на всеки един съдебен акт, като през цялото време спазваме баланса между нуждите на кредитора и правата на длъжника.
    Най-важното за нас е всеки взискател да има пълното спокойствие, че ние сме направили максималното за да защитим неговия интерес и че е получил дължимото му се по законен и справедлив начин.


    За постигането на горните цели:

-    Създадохме екип от експерти, отлично познаващи  законодателството, както и най-добрите български и европейски практики;
-    Отнасяме се с необходимото уважение и респект към всеки един взискател и длъжник, като в същото време не позволяваме нищо да ни отклони от целта ни да изпълним всеки един съдебен акт, независимо от личността и общественото положение на дължника;
-    Поддържаме изключително добри взаимоотношения и контакти с българските институции, което спомага за бързината и ефективността на нашата работа;
-    Използваме в максимална степен електронните технологии, като поддържаме електронна връзка с всички възможни бази данни в страната;
-    Предоставяме на всеки взискател възможност да вижда цялата информация по неговите дела от личния си компютър без да губи време за посещение в кантората, включително да си прави всякакви обобщени справки за статуса и резултатите по всички свои производства;
-    Познаваме и постоянно комуникираме със съдебните изпълнители в другите европейските държави, както и с Международния съюз на съдебните изпълнители, което ни дава възможност веднага да научаваме за новостите в съдебното изпълнение в Европа, както и да съдействаме на българските кредитори за изпълнение в чужбина, когато длъжникът или неговото имущество се намират извън страната;
-    Стриктно спазваме Етичния кодекс на частните съдебни изпълнители.

    Ние ще направим за Вас всичко, което законът позволява, за да получите това, което Ви се дължи и то ЗАКОННО, КОРЕКТНО И ПОЧТЕНО.


начало ¤ за нас ¤ цели и предимства
Начало | Карта на сайта | Връзки | Контакти

Copyright © 2010 Georgi Dichev
Website by Softhouse